LINČANSKÁ SEDMIČKA

Beh Linčanská sedmička sa v roku 2022 neuskutoční z technických príčin.

Sponzori behu Linčanská sedmička 2020


Propozície behu Linčanská sedmička

Dátum: 1.9.2020

Trasa: behať sa bude v obci Zeleneč a jej okolí. Povrch trasy behu je poľná cesta.

Dĺžka trasy: 7 km

Štartovné: Dospelí: 8 eur. Deti do 15 rokov zdarma. V cene štartovného je štartové číslo, nápoj, jedlo, účastnícka medaila po dobehu do cieľa.

Registrácia: registrácia je uzavretá.  V deň pretekov nie je možná registrácia ani platba štartovného.

Účet vo tvare IBAN: SK52 8360 5207 0042 0718 4503

Variabilný symbol: 01092020

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko platiaceho účastníka podujatia, aby bolo možné spárovať platbu s registráciou účastníka.

Účastník sa považuje za prihláseného po pripísaní štartovného na účet organizátora. Pri neúčasti prihláseného účastníka sa štartovné nevracia.


Limit účastníkov: počet účastníkov je limitovaný na 100 dospelých a 50 detí.

Info: Každý účastník sa behu zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, súhlasí so spracovaním potrebných osobných údajov, čo potvrdzuje svojim podpisom na registračnej listine pri preberaní štartového čísla.  Taktiež každý účastník podujatia má osobnú zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví, ktoré spôsobí sebe alebo inej osobe. Účastník musí byť počas celého behu  označený štartovým číslom. Za prípadné škody na majetku alebo zdraví účastníkov organizátor nenesie zodpovednosť. Počas celej trasy je účastník povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rešpektovať dopravné značenie, pokyny organizátorov a signalizáciu bežcov.  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

Každý zúčastnený na podujatí Linčanská sedmička (pretekár, divák...) je povinný dodržiavať nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky ohľadom pandémie Covid19.

Maloleté osoby (nedovŕšili v deň pretekov 18 rokov) potrebujú písomný súhlas zákonného zástupcu, aby sa mohli zúčastniť behu. 

Výdaj štartových čísiel, podpisovanie prihlášok: od 9.00 hod. v Pizza Roman Zeleneč, Družstevná 716/40, 919 21 Zeleneč

Štart: Deti 10.30 hod, 

          Dospelí 11.00 hod.

Občerstvenie: Po skončení preteku v Pizza Roman Zeleneč

Kategórie:

Deti  5 - 10 rokov: trať 200 m

Deti 11 - 15 rokov: trať 400 m

Muži do 40 rokov: trať 7 km

Muži nad 40 rokov: trať 7 km

Ženy do 40 rokov: trať 7 km

Ženy nad 40 rokov: trať 7 km

Mapa behu Linčanská sedmička 2020

mapa © Freemap Slovakia, dáta © prispievatelia OpenStreetMap, © SRTM 

Detská medaila

Medaila pre kategórie muži a ženy

Štartovná listina:

Dospelí:

Číslo:        Meno a priezvisko:                Klub/Mesto:                               Kategória:                Zaplatené:

1.            Pavol Blažek                        Marathon BB Team                  M nad 40                    Áno

2.            Tryskáč Zlynča                   Zeleneč                                       M nad 40                    Áno         

3.           Marcel Kucharek                BERNOHY.sk                               M do 40                      Áno

4.           Roman Konečný                 Futbalisti Majcichov                     M nad 40                Áno

5.          Marek Škrobák                    Trnava                                              M do 40                  Áno

6.         Lukáš Gergely                      Trnava                                              M do 40                   Áno

7.          Mária Krajčovičová             Blatné                                                Ž do 40                    Áno

8.          Marián Buček                        Zeleneč                                              M nad 40                 Áno

9.          Štefan Emanuel                   Veľké Kostoľany                              M do 40                   Áno

10.         Jaroslav Očkovský                OFK Bučany                                     M nad 40                 Áno

11.         Martina Šafáriková              Lesky´s runners                              Ž nad 40                 Áno

12.         Michal Pavlík                        Lesky´s runners                              M nad 40                Áno

13.         Jozef Valášek                        OŠK Zavar                                         M do 40                   Áno

14.         Csaba Vida                             Hasiči Gabčíkovo                             M nad 40                Áno

15.         Katarína Lenčuchová          Trnava                                               Ž do 40                    Áno

16.         Paulína Zvolenská                Trnava                                              Ž do 40                     Áno

17.          Peter Lukačovič                   Reštaurácia Ulička                          M nad 40                 Áno

18.          Alenka Hrabovská                Bratislava                                         Ž nad 40                  Áno

19.          Marián Miklis                       Zeleneč                                             M nad 40                 Áno

20.          Tomáš Privozník                  TJ Rakovice                                      M do 40                    Áno

21.          Marcel Brimus                      Hrnčiarovce                                     M do 40                    Áno

22.          Ondrej Slávik                         Cífer                                                  M do 40                    Áno

23.          Vanda Sláviková                   Cífer                                                   Ž do 40                     Áno

24.           Lukáš Tomek                       Zeleneč                                              M do 40                   Áno

25.          Matej Kriš                              Trnava                                              M do 40                   Áno

26.           Richard Zaťko                       Malženice                                        M do 40                   Áno

27.          Michal Puškár                       BERNOHY.sk                                   M do 40                   Áno

28.           Matej Hornáček                    Trnava                                              M do 40                   Áno

29.           Miroslav Lauko                     Bežci Šaľa                                        M nad 40                Áno

30.            Ľubomír Nádaský                BERNOHY.sk                                   M nad 40                Áno

31.           Jaroslav Marekovič               Trnava                                              M do 40                  Áno

32.            Erik Hrnčiarik                       Truni.sk                                           M nad 40                Áno

33.            Helena Karabčíková             Madunice                                         Ž nad 40                 Áno

34.            Miloš Karabčík                     Madunice                                          M nad 40               Áno

35.            Štefan Manca                        JUNIOR                                              M nad 40                Áno

36.            Anton Klbik                           Bk Duslo                                            M nad 40                Áno

37.            Ľubomír Klačko                    Stará Turá                                         M nad 40                Áno

38.            Peter Kalafut                         Spišská Nová Ves                             M nad 40               Áno

39.            Drahomír Horváth                OŠK Dolná Krupá                             M nad 40               Áno

40.            Veronika Kubovičová           OŠK Dolná Krupá                             Ž do 40                   Áno

41.            Zdenka Hettešová                OŠK Dolná Krupá                                                              Áno

42.             Miroslav Mihalovič             OŠK Dolná Krupá                               M do 40                Áno

43.            Pavol Gura                              Trnava                                                 M nad 40              Áno

44.             Michal Volf                            PSA Run Team                                      M do 40             Áno

45.             Tomáš Gergely                      TT                                                         M do 40               Áno

46.             Peter Dóka                             DHZ Križovany nad Dudváhom       M do 40               Áno

47.             Mário Temnak                      Bratislava                                             M nad 40            Áno

48.             Dominik Homiak                  PSA Run Team                                     M do 40              Áno

49.              Renata Škodová                    BERNOHY.sk                                        Ž nad 40             Áno

50.              Jozef Doffek                          Trnava                                                   M nad 40            Áno

51.           Robert Kollár                    Real Madrid CF                              M do 40           Áno

52.            Peter Hanzely                 Nové Mesto nad Váhom                M nad 40        Áno

53.              Milan Hrdina                        Trnava                                                   M nad 40            Áno

54.            Erik Hübner                     Slovak ultra trial team                 M nad 40         Áno

55.            Peter Chnapko                 Trnava                                             M do 40          Áno

56.            Mário Macek                    TJ Strojar Malacky                        M nad 40        Áno

57.            Peter Chnápko                  Trnava                                           M nad 40         Áno

58.           Marek Pospíšil                  BERNOHY.sk                                 M nad 40        Áno

59.            Zuzana Pospíšilová         BERNOHY.sk                                 Ž nad 40          Áno

60.            Juraj Farkaš                      BERNOHY.sk                                M nad 40         Áno

61.           Lukáš Benko                      Senec                                              M do 40           Áno

62.           Martin Pavlík                    Malacky                                         M nad 40         Áno

63.           Jana Kalivodová                Trnava                                           Ž nad 40           Áno

64.           Jana Blažová                      Špačince                                       Ž nad 40           Áno

65.           Peter Hanzel                     Trnava                                           M do 40             Áno 

66.          Marcel Javorek                  Rapid Hrnčiarovce                       M nad 40          Áno 

67.           Mária Truissard               Záhorácky Frišký Tým                Ž do 40             Áno

68.          Tomáš Skala                     Záhorácky Frišký Tým                  M do 40          Áno  

69.           Michaela Rakúsová        SSC Spartak                                    Ž nad 40            Áno

70.           Bohuslav Sosna              Black Swans Triclub Piešťany     M nad 40          Áno

71.             Juraj Záhumenský        OŠK Križovany                               M nad 40          Áno

72.            Lucia Lukáčiková Gálová Malý Lapáš                                 Ž do 40              Áno

73.            Marek Balažovič             Madunický Cibulák                      M nad 40           Áno

74.           Dagmar Vargová             AK Bojničky                                   Ž do 40               Áno

75.           Dagmar Benková             Senec                                              Ž nad 40             Áno

76.           Branislav Jankovič          Trnava                                           M nad 40            Áno

77.           Milan Vago                        TBM                                               M nad 40             Áno

78.           Erik Hlavatý                     PLASTIX s.r.o.                              M nad 40             Áno

79.            Karol Gajarský                EX Runners                                  M do 40                Áno

80.          Lucia Kesslerová              BERNOHY.sk                                Ž nad 40                Áno

81.           Erika Krajčíková              BERNOHY.sk                                Ž do 40                  Áno

82.          Pavol Jelemenský             Borová                                           M do 40                Áno

83.          Zuzana Neštická              Trnava                                            Ž do 40                 Áno

84.           Ľubica Indrišková          NPC Trnava                                    Ž do 40                Áno

85.          Matej Zaoral                     Hrnčiarovce                                    M do 40              Áno

86.         Stanislav Bachratý            Elektro Bachratý                          M nad 40            Áno

87.          Gabriela Zemková             Trnava                                           Ž do 40               Áno

88.         Denis Bachratý                   Trnava                                           M do 40              Áno

89.         Oliver Anetta                      OŠK Dolná Krupá                         M do 40              Áno 

90.         Simona Mikulová              Eleven Run Team                         Ž do 40               Áno

91.           Denis Cintula                  Boxingclub Trnava                        M do 40              Áno                  

92.         Nikoleta Hrčková            BERNOHY.sk                                   Ž do 40               Áno

93.          Michaela Karabčíková    Trnava                                             Ž do 40               Áno    

94.        Róbert Bujna                       Kuchynské bobre                         M nad 40            Áno

95.        Katarína Vašeková             Šneci v behu                                  Ž do 40               Áno

96.        David Lukačovič                 KO klub                                          M do 40              Áno

97.         Janka Galgóciová                                                                       Ž do 40               Áno

98.        Peter Miklis                        Zeleneč                                           M do 40              Áno 

99.        Dominik Valášek               Zeleneč                                           M do 40               Áno

100.      Patrik Krajčovič                ETOS Slovakia                                 M do 40              Áno

              

----------------------------------------------------------------------

Čísla od 101 - 110 sú vyhradené pre členov BTC Klub Zeleneč

101.       Monika Ujlakyová              BTC Klub Zeleneč                 Ž nad 40              Áno

102.       Patrik Halmo                      BTC Klub Zeleneč                 M nad 40             Áno

103.       Juraj Bartovič                     BTC Klub Zeleneč                 M do 40                Áno

104.      Patrik Petranský                BTC Klub Zeleneč                 M do 40                Áno

105.      Pavol Bučány                       BTC Klub Zeleneč                 M nad 40             Áno

106.      Petra Hanicová               BTC Klub Zeleneč           Ž do 40               Áno

107.     

108.     

109.     

110.      


Deti:

Číslo:     Meno a priezvisko:                      Klub/Mesto:                Kategória:                                      

1.         Samko Petranský              Zeleneč                      D 11-15

2.         Iľja Petranský                    Zeleneč                      D do 10

3.         Paulína Bučányová           BTC Klub Zeleneč    D 11-15  

4.        Martin Lukáčik                  Malý Lapáš                D do 10

5.        Juraj Lukáčik                      Malý Lapáš                D do 10

6.        Matúš Krajčovič                 Blatné                        D do 10

7.        Timea Emanuelová            Veľké Kostoľany      D do 10

8.        Miriam Tonkovičová         Trebatice                   D 11-15

9.        Eliška Kapošová                 Šintava                       D do 10

10.       Alan Kapoš                          Šintava                       D do 10

11.       Ellie Bojnanská                   Nitra                           D do 10

12.       Maxim Halmo                     Zeleneč                      D 11-15

13.       Liliana Halmová                 Zeleneč                      D do 10

14.       Tobias Halmo                     Zeleneč                       D do 10

15.       Richard Hulík                     Zeleneč                       D do 10

16.       Eliška Janíčková                Boleráz                        D do 10

17.       Zarka Halmo                       Zeleneč                       D do 10

18.       Nikolaj Halmo                    Zeleneč                       D do 10

19.       Patrik Hulík                        Zeleneč                       D 11-15

20.       Hanka Slováková               Zeleneč                       D 11-15

21.        Eliška Némethová             Senec                           D 11-15

22.        Rastík Németh                  TJ Ioan 1209               D do 10

23.        Adam Matis                        Zeleneč                       D do 10

24.       Barbora Matisová              Zeleneč                       D do 10

25.        Ema Klačková                    Stará Turá                  D do 10

26.        Mário Temnak                  Bratislava                   D do 10

27.        Vanessa Temnaková        Bratislava                   D do 10

28.        Patrik Toráč                       Veľké Kostoľany       D do 10

29.        Martin Toráč                      Veľké Kostoľany      D do 10

30.        Zita Detková                      ŠK Drago Smolenice D 11-15

31.         Terezka Mahajová            Zeleneč                        D 11-15

32.         Michal Sulak                     Bratislava                   D do 10

33.         Šimon Gergely                  TT                                 D do 10

34.       Dominika Jankovičová      Trnava                        D do 10

35.        Hana Pospíšilová               Trnava                        D do 10

36.        Zara Farkašová                   Trnava                        D do 10

37.        Zoe Farkašová                     Trnava                        D do 10

38.        Michaela Genčurová          BERNOHY.sk             D do 10

39.        Hana Hübnerová                 Bratislava                  D 11-15

40.       Nina Hübnerová                  Bratislava                   D do 10

41.        Matej Feranec                      AK Bojničky               D do 10

42.       Nela Ferancová                    Vrbové                         D 11-15

43.        Adel Hrašnová                     Modranka                  D 11-15

44.         Nikolas Valášek                 Zeleneč                       D do 10

45.         Laura Valášková                Zeleneč                       D 11-15

46.          Patrik Mesároš                 Pezinok                      D do 10

47.          Roman Mesároš               Pezinok                      D do 10

48.          Maximilián Šebo              AK Bojničky              D do 10

49.          Dominik Šebo                   Ducovce                      D do 10

50.          Nelly Halmešová              AC Stavbár Nitra       D do 10

Aktualizácia: 16.7.2021 16.09